Huisregels

Huisregels

Hedon hanteert de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia- en Festivals). 

HUISREGELS

In Hedon zijn de in Nederland geldende wetten en normen van toepassing.

 • Respect voor medebezoekers, Hedon-medewerkers en het gebouw is vereist.
 • Houd rekening met de buurt en veroorzaak geen overlast op straat.
 • Ter voorkoming van overlast voor de buurt is het niet toegestaan in en uit te lopen. Door het pand te verlaten vervalt het recht op entree voor betreffend evenement / concert tenzij opnieuw een ticket wordt aangeschaft.
 •  Hedon is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan, kleding en/of andere eigendommen van bezoekers.
 •  In Hedon is roken NIET toegestaan, met uitzondering van de daarvoor ingerichte rookruimtes.
 • Het maken van audio- en/of video-opnamen is zonder toestemming vooraf van de artiesten niet toegestaan.
 • Hedon behoudt zich het recht om te fotograferen en audiovisuele opnames te maken tijdens haar events. Indien u wenst niet gefotografeerd te worden of op beeld te komen, verzoeken we u vriendelijk dit kenbaar te maken bij de Hedon-medewerkers.
 • Reeds gekochte toegangskaarten of consumptiemunten worden niet retour genomen.
 • Standaard telt voor alle events in Hedon de minimum leeftijd 16+. Bezoekers onder de 16 jaar mogen naar binnen onder begeleiding van een volwassene (= 18+). Bovenstaande vervalt zodra duidelijk een minimumleeftijd wordt aangegeven op de website bij het event. Dan wordt de minimum leeftijd aangehouden die wordt vermeld op de uitingen voor ALLE bezoekers.
 • Bij binnentreden van het gebouw kan om identificatie gevraagd worden.
 • Bij binnentreden van het gebouw kan worden gefouilleerd.
 • Om veiligheidsredenen is pogoën, crowdsurfen en/of stagediven niet toegestaan.
 • Om gehoorbeschadiging te voorkomen wordt het gebruik van oordoppen aangeraden. Hedon is niet aansprakelijk voor het oplopen van eventuele beschadigingen aan het gehoor.
 • Iedere vorm van geweld, inclusief (seksueel) intimiderend gedrag, is verboden.
 • Iedere vorm van discriminerend gedrag, zowel mondeling als schriftelijk, is verboden.
 • Handel in hard en soft drugs, evenals het in bezit hebben en gebruik ervan is niet toegestaan in Hedon.
 • Onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
 • Het zelf meenemen van (alcoholische) dranken en/of etenswaren is niet toegestaan
 • Gebruik van de garderobe is op eigen risico. Wij behouden het recht afgifte van voorwerpen in de garderobe te weigeren, waaronder objecten van een naar mening van Hedon te grote omvang. Per afgegeven voorwerp wordt 1 ontvangstbewijs vertrekt. Teruggave geschiedt uitsluitend tegen overhandiging van het ontvangstbewijs.
 • Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is verboden. Bij wapenbezit zal te allen tijde zonder overleg de politie worden gewaarschuwd.

Hedon en haar officieel erkende portiers hebben het recht bij gegronde redenen personen de toegang te ontzeggen en/of bij overtreding van de huisregels uit het pand te verwijderen. Ook kan de politie worden gewaarschuwd.

CAMERATOEZICHT
Op diverse plaatsen in Hedon hangen camera’s. Een ieder die Hedon bezoekt, stemt toe met het maken van opnames

DISCLAIMER
Hedon besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Hedon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet of technische storingen. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

KAARTVERKOOP & PRIVACYBELEID
Hedon behandelt je persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, wat betekent dat jouw gegevens alleen worden gebruikt voor datgene wat hierboven beschreven is tenzij anders overeengekomen is.

Voor het online kopen van kaarten dien je een profiel aan te maken. Om een bestelling te verwerken hebben we je persoonsgegevens nodig. Je persoonsgegevens worden verwerkt in ons klantenbestand. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Je e-mailadres kunnen wij ( indien je daar toestemming voor hebt gegeven bij aanmelding) gebruiken om je via e-mail op de hoogte te houden van nieuws. Bijvoorbeeld als een concert waarvoor je kaarten hebt gekocht is afgelast of om te melden dat er een top-artiest naar Hedon komt. Wij zullen je maximaal 2 keer per maand mailen.

Je betaalgegevens zijn beveiligd tegen misbruik. Voor je online betaling maken wij gebruik van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd en uitgebreid zijn beveiligd.

Reeds gekochte kaarten worden niet retour genomen.

Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat activiteiten worden verplaatst of geannuleerd. In dit geval zal Hedon het toegangsgeld restitueren of een nieuwe datum van dezelfde activiteit aanbieden.

Handel in tickets met als doel het verkrijgen van winst is niet toegestaan. Op verdenking hiervan wordt betreffende kaart en / of afhaalbewijs ongeldig gemaakt.

Geluid
Blootstelling aan harde muziek kan leiden tot gehoorbeschadiging. Hedon houdt zich aan de wettelijk vastgestelde geluidsnormen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Leeftijd
Standaard telt voor alle shows in Hedon minimum leeftijd 16+. Bezoekers onder de 16 jaar mogen naar binnen onder begeleiding van een volwassene (= 18+).
Bovenstaande vervalt zodra duidelijk een minimumleeftijd wordt aangegeven op de uitingen (site+ maandflyer etc.). Dan wordt de minimum leeftijd aangehouden die wordt vermeld op de uitingen voor ALLE bezoekers.

Alcoholbeleid
Per 1 januari 2014 is de minimale leeftijd voor alcoholgebruik in Nederland verschoven naar 18+, dit geldt uiteraard ook voor bezoekers van Hedon. Voor bezoekers boven de 18 hebben wij (bij twijfel over leeftijd) speciale bandjes, deze zijn bij de entree verkrijgbaar.

De bandjes zijn bedoeld voor mensen tussen de 18 en 25 jaar oud, tot deze leeftijd zullen wij vragen naar legitimatie bij de entree en/of de bar. De polsbandjes zijn altijd bij de entree verkrijgbaar op vertoon van identiteitsbewijs.

Het gebruik van alcohol onder de 18 is verboden, hier wordt dus ook op gecontroleerd door het aanwezige personeel. Net als in het dagelijks leven is het verplicht om identiteitsbewijs bij je te hebben, ben je niet in het bezit hiervan dan kunnen wij je de toegang tot Hedon weigeren.